İçeriğe geç

Ürünler

(∫CMP or ICMP) birbirinden ayrı disiplinlerin karmaşıklığını basitleştiren birleştirilmiş bir çoklu fizik simülasyon paketidir. Bu paket, farklı disiplinlerin birbirine bağlanarak, çoklu fizik problemlerinin simüle edilebilmesi fikriyle ortaya çıktı. Ancak sonrasında bu problemler için en doğru yaklaşım biçiminin, birbiriyle bağlantılı farklı disiplinlerin ele alınmasından öte, bu disiplinlere birleşik bir bütün olarak yaklaşılması (integral yaklaşımı) olduğu fark edildi. Ortaya çıkan sinerji, gerçek hayattaki etkilerin daha yüksek doğrulukta modellendiği durumlarda bile simülasyon üretkenliğini artırmaya yardımcı oldu. ICSM++, farklı alanlarda çalışan mühendis ve bilim insanlarına yeni ve çok disiplinli bir analiz ve tasarım yeteneği sunmaktadır. ICSM++; akış, akustik, yapısal mekanik ve ısı transferi problemlerini içeren çoklu fizik simülasyonlarını ICFD++, ICAA++ ve IMIME yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde modellemek amacıyla geliştirilen, sonlu eleman tabanlı bir yazılım paketidir. ICSM++, Metacomp’un tüm bileşenleri arasında benzeri görülmemiş düzeyde bir etkileşim ile çalışarak akışkan-yapı etkileşimi modelleme kabiliyetini ortaya koyuyor. ICSM++, IMIME’da oluşturulan ‘mesh’i içe aktarabilmesinin yanı sıra, ticari sonlu eleman çözücülerinin birçoğundan mesh ve sonlu eleman modeli içe aktarabilmektedir. Ayrıca sahip olduğu kullanıcı arayüzü, ele alınan problemi hızlı ve verimli bir biçimde modellemek ve çözmek için kullanılabilir.

ICFD++

ICFD++; sıkıştırılabilir / sıkıştırılamaz, daimi / daimi olmayan, düşük hızlı, ses altı, transonik, süpersonik ve hipersonik hızların tamamını kapsayan birçok farklı hız rejimindeki akışları modelleyebilmesinin yanı sıra, laminer / türbülanslı, çok fazlı, tepkimeli, Newtonsal olmayan ve çeşitli hal denklemlerini içeren akışları kapsayan geniş bir aralıkta birçok farklı akışı yüksek doğrulukta çözümleyebilmektedir.

ICSM++

ICSM++, büyük deformasyonlar ve sıcaklığa bağlı gerilmeler gibi statik veya dinamik yapısal problemleri çözmek için kullanılabilir. FSI simülasyonlarında kullanılacak ICSM++ ve ICFD++ için ayrılmış girdi dosyaları, iki kod arasındaki iletişimi kolaylaştıran ve yapısal deformasyonları izlemek için CFD gridini değiştiren MetaFSI arabirimi yardımıyla kolayca kurulabilir. Metacomp her zaman üçüncü parti yapısal çözücüleri ICFD++ ile birleştirmeye hazır olsa da, ICSM++ hem çözücüleri hem de birleştirme algoritmalarını kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlama esnekliği sağlamaktadır.

METAFSI

ICSM++, ICFD++ ve MetaFSI, genel bir Akışkan – Yapı Etkileşimi çözümü sunar. MetaFSI, her hesaplama alanı için uygun mesh’ler kullanır ve yüklerin ICFD++ sınırlarından ilgili ICSM++ sınırlarına doğru şekilde aktarılmasını sağlar. Yapısal mesh’in akışkan mesh’i ile tam olarak aynı yerde bulunması gerekmez. MetaFSI’ın ağ geçişi yeteneği, deneysel testler kullanılarak geliştirilmiştir ve sağlam bir geçiş şeması sağlar. Kullanıcı arayüzü, kullanıcının karmaşık bir çoklu fizik problemini basit bir şekilde kurmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır.

IMIME

IMIME, akışkanlar dinamiği ve sonlu elemanlar problemlerini etkin bir şekilde çözmek için CFD geliştiricileri tarafından tasarlanan bir mesh oluşturucusudur.

ICAA++

Akış odaklı akustiğin doğru simülasyonu, küçük, gürültü üreten türbülanslı girdapların ayrıntılı olarak çözülmesini ve iletilen akustik dalgaların tam spektrumunun tahminini gerektirir. ICAA++, bu görevleri basitleştiren ve geleneksel CFD yöntemlerine kıyasla maliyeti büyük ölçüde azaltan bir araç takımı sağlar.