İçeriğe geç

ICFD++

Metacomp tarafından geliştirilen Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) yazılım paketidir.

 • Farklı rejimlerde birçok akış probleminin sorunsuz bir şekilde çözümlenmesini sağlar.
 • Ticari & açık kaynaklı birçok mesh oluşturucuda hazırlanan mesh’leri okuyabilir.
 • İç ve dış akışları modelleyebilir.
 • Hareket eden mesh’ler için benzersiz bir yeteneğe sahiptir.
 • Daimi veya daimi olmayan akışları hızlıca çözebilir.
 • Kullanılabilir birçok nümerik metoda sahiptir.
 • Genişletilebilir ve özelleştirilebilir bir framework sunar.
 • Binlerce CPU çekirdeğinde bile verimli bir biçimde ölçeklenebilir.
 • Dünya çapında 200’den fazla seçkin kuruluş tarafından kullanılmaktadır.
 • Siz bu yazıyı okurken, ICFD++ yüz binlerce CPU üzerinde birçok farklı problemi çözüyor.
 • Doğruluk ve sağlamlıktan ödün vermeden herhangi bir akış rejimi için verimli akış çözümü sağlayan tek ticari akış çözücüsü.
 • ICFD++, benchmark testlerinde ve çalıştaylarda diğer ticari çözücülerden üstün olduğunu istikrarlı bir şekilde kanıtlamaktadır.
 • Benzeri olmayan bir yazılım desteğine sahiptir.
 • Kullanıcıların kıdemli destek personellerine doğrudan erişimi vardır.
 • Karmaşıklıkları basitleştirme öncülüne dayanan, kullanımı kolay bir Gelişmiş Kullanıcı Arayüzü’ne (AUI) sahiptir.
 • Çoklu fizik durumları ve çoklu fazları içeren simülasyonlar bile birkaç dakika içinde kurulabilmektedir.
AUI

Gelişmiş Kullanıcı Arayüzü (AUI)

 • ICFD++, Metacomp’un İntegral Hesaplamalı Çoklu Fizik (ICMP) paketinin bir parçasıdır.
 • Ağ oluşturma, CFD, yapısal analiz ve çözüm görselleştirme için ortak arayüzler ve özellikler
 • Tüm ICMP tabanlı ürünler arasında tutarlı kullanıcı arayüzü ve işlevler
 • Sezgisel ve basit rehberli problem kurulum süreci
 • Güçlü ve kullanıcı dostu
Türbülans

ICFD++ aşağıdaki türbülans modellerine sahiptir:

Topografyadan bağımsız modeller

1 denklemli modeller:

 • Rt modeli
 • SA (QCR & RC türevlerini içerir)

2 denklemli modeller:

 • Realizable k-ε modeli
 • Doğrusal olmayan (kübik) k-ε modeli
 • SST
 • Doğrusal olmayan (kuartic) Hellsten modeli

3 denklemli modeller:

 • Realizable k-ε-Rt modeli

4 denklemli model:

 • Langtry-Menter transition modeli

7 denklemli model:

 • Doğrusal olmayan RSTM modeli

Gelişmiş duvar fonksiyonları

 • Herhangi bir y+ değeriyle tutarlı çözümler elde edilebilir.
 • y+’ya bağlı olarak düşük ve yüksek Reynolds yaklaşımları arasında sorunsuz geçiş

LES ve Hibrit RANS/LES

 • Modeller: LNS, DES97, DDES ve IDDES
 • Akıllı sub-grid ölçekli modelleme ile geliştirilmiş doğruluk
 • LES’de otomatik girdap yerleştirimi için Büyük Girdap STimülasyonu
Nümerik
 • Uygun rejimler için yoğunluk ve basınç tabanlı çözücüler
 • Sayısal salınımlardan kaçınmak için çok boyutlu yüksek dereceli Toplam Varyasyon Azaltma (TVD) interpolasyonu
 • Viskoz olmayan akış terimleri için doğru sinyal yayılımını garanti etmek için yaklaşık Riemann çözücüler
 • Özdeğer yayılmasını önleyen ve düşük hızlı akışlarda neredeyse optimum denecek kadar düşük seviyelerde enerji yitiminin (dissipation) elde edilmesini sağlayan ön koşullandırma
 • Kullanılan gelişmiş yakınsama hızlandırma teknikleri, benzersiz ön koşullandırma, gevşeme ve çoklu grid algoritmaları
Tepkimeli Akışlar
 • Genelleştirilmiş Arrhenius Kimya Modeli
 • Yaygın gazların ve sıvıların birçoğunu içeren geniş veritabanı
 • Akıllı bir entegratör kullanılarak doğru ve verimli bir şekilde ele alınan reaksiyonlar
 • Türler ve tepkime bilgileri için Chemkin dönüştürme aracı
 • Kullanıcı tanımlı kimya (UDF) işlevi
 • Tamsayı olmayan güç tepkimelerinin otomatik tespiti ve işlenmesi
 • Dinamik Olarak Kalınlaştırılmış Alev Modeli, alev cephelerini çözer ve türbülans-kimya etkileşimlerini yakalar.
 • Basınca bağlı reaksiyonlar
 • Ateşleme kaynağını simüle etmek için hacimsel kaynak
 • Kübik durum denklemleriyle süperkritik yanmanın ele alınması
Isı Transferi ve Radyasyon

Eşlenik Isı Transferi

 • İzotropik ve sabit özellikler
 • Kompozitler ve değişken özellikler (ör: sıcaklığa bağlı)

Radyasyon

 • P1 radyasyon modeli
 • Ayrık koordinatlar (DO) modeli
Hareketli Grid
 • Göreceli hareket halindeki gövdeler dahil olmak üzere karmaşık geometriler üzerinde daimi ve daimi olmayan akışları simüle etmede benzersiz yetenekler
 • Kayar (sliding) ve overset gridler
 • Bu tür gridler için korumanın doğru işlenmesi
 • Kesme ve körleme (cutting & blanking) için sıralı kesme yaklaşımı
 • Global ve gövde çerçevesi hareket modları
 • Altı serbestlik derecesi (6DOF) modülü ile entegre bir katı gövde dinamiği (RBD) özelliği
 • 6DOF modunda ortak simülasyon olanakları

Örnek: F18 Mühimmat Ayrılması

Örnek: METACOMP PROP-PLANE

Örnek: META-UAV

Çözücünün demoları için Metacomp çalışanlarınca tasarlanan geometri.

Mesh Dönüşümü
 • Araç ve çözücü aracılığıyla kullanılabilen RBF tabanlı ağ geçişi (zamana bağlı mod)
 • Dosya tabanlı ve BC tabanlı ağ geçiş modları
 • Esnek diskler ve pistonlar için özel analitik geçiş modları
 • Hareketin otomatik periyodikliği
 • Çoklu CPU ağ dönüşümü (araç ve çözücü)
Euler Dağınık Faz

Eulerian Dağınık Faz (EDP)

 • Kaynak terimler (taşıma kuvveti, kaldırma kuvveti)
 • Erime, katılaşma, radyasyon
 • Hava kabarcıkları için Grace modeli
 • Oksijen transfer modeli (OTM)

Buharlaşma modelleri

 • Sabit buharlaşma oranı
 • Kaynama modeli
 • Kaynama + Hertz-Knudsen
 • Yoğuşma modelleri
 • Gyarmathy modeli
 • Hertz-Knudsen modeli
 • Yanma ürünlerinin genleşmesinde yoğuşma + saf buhar akışları.

Özel yaklaşımlar

 • Parçacık boyutu dağılımları
 • Aero parçalanma modeli
 • Duvar çarpma modeli (SLD)

Aero parçalanma modeli

 • Damlacıkların ikincil aero parçalanmasını modeller
 • Sıvı yakıt enjeksiyonuna uygulama, uçak buzlanma simülasyonları

Duvar çarpma modeli (SLD’ler, Süper Soğutulmuş Büyük Damlacıklar)

 • Damlacık-duvar etkileşimlerini modeller
 • Damlacık geri tepme ve sıçrama
 • Büyük damlacık boyutları > 50 mikron
 • SLD koşullarında iyileştirilmiş toplama verimliliği tahmini
 • Uçak buzlanma simülasyonlarına uygulamalar
Lagrange Dağınık Faz

Lagrange Dağınık Faz (LDP)

 • Taylor analojili dağılma modeli
 • Kademeli atomizasyon ve damla ayrılması
 • Dalga ayrılması modeli
 • Hibrit dalga ayrılması modeli
 • Birincil ayrılma modelleri

Özel yaklaşımlar

 • Çoklu parsel enjeksiyonu
 • Eş eksenli, çapraz akışlar
 • Püskürtme açısı (giriş)
 • Değişken parsel hızı
Karışım Modelleri

Homojen Karışım Modeli

 • Çok fazlı akış, küçük damlacıklar ve kabarcıklar
 • Hacim oranı için ek denklem
 • Buharlaşma, yoğunlaşma, kavitasyon

Homojen Olmayan Karışım Modeli

 • Model, fazlar arasındaki kayma/kayma hızını hesaba katar
 • Türbülanslı dağılım, sürüklenme hızına dahil edilebilir

Kavitasyon Modelleri

 • Zwart-Gerber-Belamri modeli, Schnerr-Sauer modeli ve Singhal modeli
 • Kavitasyon için ikincil faz sıkıştırılabilirliği ve malzeme yoğunluğu geçersiz kılmaları
Akışkan Hacmi (VOF)
 • Ayrık karışmamış fazlar (ör: gaz-sıvı arayüzü)
 • Keskin arayüzler için yapay sıkıştırma
 • Yüzey gerilimi etkileri
 • Yerçekimi dalgası girişi
 • Islatma açısı tanımı duvar yapışmasını göz önünde bulundurur.

Uygulamalar

 • Çalkalama (sloshing), hendek atma (ditching)
 • Tekne akışları
Newtonsal Olmayan Model

Dört farklı viskozite modeli:

 • Güç yasası modeli
 • Herschel-Bulkley modeli
 • Cross modeli
 • Carreau modeli
Kaynak Terimleri
 • Eksenel girdap
 • Sinüzoidal gövde kuvveti
 • Gözenekli ortam
 • Toplu enjeksiyon
 • Stator bıçağı modeli
 • Sentetik jet ikilisi
 • Girdap benzeri kaynak
 • Plazma aktüatör modeli
 • Helikopter rotor modeli
 • Hacimsel kaynak terimleri
 • Kullanıcı bağlantılı alt programlar
Hipersonik

Yüksek sıcaklıklı gaz dinamiği

 • İki sıcaklıklı dengede olmayan model
 • Denge durumundaki hava için Tannehill eğri uydurma
 • İyonize hava viskozite modeli
 • 30.000 Kelvin’e kadar beş sıcaklık aralığında Dünya / Mars girişi ve ablasyon için tür özellikleri
 • Katalitik duvar koşulları
 • Ablatif duvar koşulları

Uygulamalar

 • Yeniden giriş (reentry) ve aero-ısınma
 • Hipersonik plume’lar
 • Scramjet’ler

ICFD++, sıkıştırılabilir akışları (tüm Mach sayılarında) ve sıkıştırılamaz akışları, hem tek tür hem de çok-tür ile ele alma, reaksiyona giren akışlar, çok fazlı akışlar, daimi ve daimi olmayan akışlar, dönen makineler, birleşik ısı transferi, gözenekli ortam vb. dahil olmak üzere verimli bir şekilde çözebilir.

Türbülanslı akış özelliklerini yakalamak için çeşitli topografya parametresi içermeyen modeller kullanılmaktadır. Bu modellerin lineer olmayan alt kümesi, Reynolds stres anizotropisini, akım çizgisi eğriliğini ve girdabını göz önünde bulundurur. Tüm bu modeller doğrudan duvara entegre edilebilmesinin yanı sıra sıkıştırılabilirlik, basınç gradyanı ve ısı transferinin etkilerini modelleyen gelişmiş bir duvar işlevi işlemiyle de birleştirilebilir. Tek denklemli LES modeli ve gelişmiş hibrit LES / RANS modelleri de mevcuttur. Hibrit model, duvara yakın katmanı modelleyerek ve gömülü sık grid rejimlerinde LES’in avantajlarından otomatik olarak yararlanarak geleneksel büyük girdap simülasyonunun (LES) maliyetini düşürür.

ICFD++; yapılandırılmış, yapılandırılmamış ve çok bloklu gridlerin birleştirilmesi sayesinde karmaşık geometrilerin kolayca işlenmesine olanak tanır. ICFD++ ayrıca karmaşık overset ve yama uygulanmış hizalanmamış gridleri de işleyebilir. Kodun çok yönlülüğü, 3B’de altı yüzlü, üçgen prizma, piramit ve dört yüzlü elemanlar, 2B’de dörtgen ve üçgen elemanlar ve 1B’de çizgi elemanları gibi aynı ağ içinde çeşitli elemanların kullanılmasına izin verir.

ICFD++, Windows, Linux ve çeşitli Unix türleri dahil olmak üzere çeşitli işletim sistemlerinde çalışabilen, kişisel bilgisayarlardan büyük ölçekli paralel bilgisayarlara ve ağ kümelerine kadar tüm bilgisayar sistemlerinde kullanılabilen bir yazılım paketidir. Çoklu CPU işleri, tek CPU işleri kadar kolay çalıştırılır. Dosyalar tüm platformlarda uyumludur.

ICFD++ çok sayıda çekirdeğe iyi bir şekilde ölçeklenir. Ölçeklenebilirlik geliştirmeleri, tüm modern HPC platformlarına evrensel olarak uygulanabilir. Girdi / çıktı ve “ön işleme” iyileştirmeleri, çok sayıda çekirdeğin (100’lerden 1000’lere) kullanılmasına olanak sağlamaktadır. ICFD++’ta işlemciler arası bağlantı algoritmaları, 10 ila 100 kat arasında hızlandırılmıştır.

Desteklenen Platformlar: Linux X86-64 Dağıtımları, Windows X86-64 Dağıtımları

Desteklenen ara bağlantılar: GigE ve 10GigE, Infiniband ve CRAY, SGI’dan MPT vb. dahil olmak üzere tescilli ara bağlantılar

Hesaplanan akış alanında meydana gelen sayısal salınımları önlemek için çok boyutlu yüksek mertebeden Azalan Toplam Varyasyon interpolasyonu kullanılmaktadır. Bu polinomlar, çok boyutlu lineer verilerle tam uyumludur. Viskoz olmayan akış terimleri için doğru sinyal yayılımını garantilemek için çeşitli Riemann çözücüleri kullanılmaktadır. Ayrıca benzersiz ön koşullandırma, rahatlatma faktörleri ve çoklu grid algoritmaları gibi gelişmiş yakınsama hızlandırma teknikleri kullanılmaktadır.

Doğrulama – Geçerleme

ICFD++, birçok akış rejimi ve uygulamaları için kapsamlı bir şekilde doğrulanmıştır. Aşağıda bulunan uzantı yardımıyla mevcut çalışmaları görüntüleyebilir ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bilimsel Yayınlar

ICFD++ kullanıcılarının yayınlarının bazılarını aşağıdaki listede görebilirsiniz.

Aeroakustik

 • Batten, P., Ribaldone, E., Casella, M. and Chakravarthy, S., “Towards a Generalized Non-Linear Acoustics Solver”, AIAA-2004-3001, 10th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, Manchester, UK, 10-12 May, 2004.
 • Ilario da Silva,C.R., Almeida, O., Batten, P., “Investigation of an Axi-Symmetric Subsonic Turbulent Jet using Computational Aeroacoustics Tools”, 13th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, AIAA 2007-3656, 2007.

Yanma / İtki

 • Archambault M.R. and Peroomian O., “Characterization of a Gas/Gas, Hydrogen/Oxygen Engine”, AIAA-2002-3594 38th AIAA Joint Propulsion Conference
 • Archambault M.R. and Peroomian O., “Three-Dimensional Simulation of a Gas/Gas, Hydrogen/Oxygen Engine”, AIAA-2003-314 41st AIAA Aerospace Sciences Meeting
 • Abdelhamid Y.A. and Ganz U.W., “Prediction of Shock-Cell Structure and Noise in Dual Flow Nozzles”, AIAA-2007-3721 13th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference

Euler Dağınık Faz

 • Champagne V.K., Helfritch D.J. and Dinavahi S., “Comparison of Empirical and Theoretical Computations of Velocity for a Cold Spray Nozzle”, IEEE, 978-1-4244-5769-4, 2009
 • Vu B., Bachchan N., Peroomian O., Akdag V., “Multiphase Modeling of Water Injection on Flame Deflector”, AIAA-2013-2592, AIAA Fluid Dynamics 2013
 • Martins da Silva D., Bachchan, N., Kim I., Peroomian O., “Icing Collection Efficiency Prediction using an Eulerian-Eulerian Approach”, AIAA-2014-3073, AIAA Fluid Dynamics 2014

Zemin Etkileri (Ground Effects)

 • R. E. Wirz and S. S. Shariff, “Ground Effects for CEV Vertical Retrorockets”, AIAA-2007-5758, July 2007.

Yüksek İrtifa ve Yeniden Giriş (Reentry)

 • Gimelshein N.E., Lyons R.B., Reuster J.G. and Gimelshein S.F., “Analysis of Physical and Numerical Factors for Prediction of UV Radiation from High Altitude Two-Phase Plumes”, 40th AIAA Thermophysics Conference, Jun 2008.
 • Gimelshein N.E., Lyons R.B., Reuster J.G. and Gimelshein S.F., “Numerical Prediction of UV Radiation from Two-Phase Plumes at High Altitudes”, 45th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, NV, Jan 2007
 • Rothnie M.D. and Acheson K.E., “Fast and Accurate Use of Unstructured CFD Methods to Assess Performance and Aerodynamic Heating of Reusable Launch Vehicles in Hypersonic Flight”, AIAA-2009-3632
 • Boyce R. and Stumvoll A.K., “Re-Entry Body Drag: Shock Tunnel Experiments and Computational Fluid Dynamics Calculations Compared”, Shock Waves (2007) 16:431-443
 • Lin T.C., Kim M., Sproul L.K., Choi F. and Shivananda T.P., “High Angle of Attack Aerodynamics and Aerothermodynamics”, AIAA 2006-663

Yüksek Taşıma Aerodinamiği (High-Lift Aerodynamics)

 • Khare A., Baig R. et al., “Computational Simulation of Flow Over a High Lift Trapezoidal Wing”, Intl. Journal of Aerospace Innovations, Vol. 1, No. 4, (2009) 189-199 (Note: Subsequent work has shown much improved scalability with later builds of CFD++)

Mikrocihazlar

 • Jugroot M., Groth C.P.T., Thomson B.A., Baranov V. and Collings B.A., “Numerical Investigation of Interface Region Flows in Mass Spectrometers: Neutral Gas Transport”, J. Phys. D: Appl. Phys. 37 (2004) 1289-1300
 • Jugroot M., Groth C.P.T., Thomson B.A., Baranov V. and Collings B.A., “Numerical Investigation of Ion Transport in Under-Expanded Jet Flows”, AIAA-2003-4210

Mermi

 • J. DeSpirito, S.I. Silton, and P. Weinacht, “Navier-Stokes Predictions of Dynamic Stability Derivatives: Evaluation of Steady-State Methods”, ARL-TR-4605, September 2008.
 • J. Sahu, “Numerical Computations of Dynamic Derivatives of a Finned Projectile Using a Time-Accurate CFD Method”, AIAA-2007-6581, August 2007.

Türbülans Modelleme

 • P. Batten, T.J. Craft, M.A. Leschziner and H. Loyau, “Reynolds-Stress Transport Modelling for Compressible Aerodynamics Applications”, AIAA, volume 37, number 7, pages 785-797, 1999.

Metacomp çalışanlarınca yayınlanan çalışmalar

 • Uriel C. Goldberg (2016): “A √k − l Turbulence Model for Fluids Engineering Applications”, Studies in Engineering and Technology Vol. 3, No. 1; August 2016 .
 • Uriel C. Goldberg, Paul Batten, Oshin Peroomian & Sukumar Chakravarthy (2015): “The R-γ transition prediction model”, International Journal of Computational Fluid Dynamics .
 • Uriel C. Golberg, Paul Batten (2015): “A wall-distance-free version of the SST turbulence model”, Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics
 •  P.Batten, U.Goldberg, E.Kang and S.Chakravarthy, “Smart Sub-Grid-Scale Models for LES and hybrid RANS/LES”, AIAA-2011-3472, 2011.
 • U. Goldberg, S. Palaniswamy, P. Batten, V. Gupta, “Variable Turbulent Schmidt and Prandtl Number Modeling”, Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics, Vol. 4, No. 4, pp. 511-520, 2010.
 • P.Batten, U.Golberg, O.Peroomian and S.Chakravarthy, “Recommendations and best practice for the current state of the art in turbulence modelling”, International Journal of Computational Fluid Dynamics, vol. 23, no. 4, pages 363-374, 2009.
 • U.Goldberg, O.Permoomian, P.Batten and S.Chakravarthy, “The k-epsilon-Rt Turbulence Closure”, Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics, vol. 3, no. 2, pages 175-183, 2009.
 • U. Goldberg, “A k-ℓ Turbulence Closure Sensitized to Non-Simple Shear Flows”, Int. J. of Computational Fluid Dynamics, 20, No. 9, 2006, 651-656
 • Batten, P., Goldberg, U. and Chakravarthy, S., “Interfacing Statistical Turbulence Closures with Large Eddy Simulation,” AIAA Journal, volume 42, number 3, pages 485-492, March 2004.
 • Batten, P., Ribaldone, E., Casella, M. and Chakravarthy, S., “Towards a Generalized Non-Linear Acoustics Solver,” AIAA-2004-3001, 10th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, Manchester, UK, 10-12 May, 2004.
 • Goldberg, U., Batten, P. and Palaniswamy, S., “The q-ℓ Turbulence Closure for Wall-Bounded and Free Shear Flows,” AIAA Paper 2004-269, 42nd AIAA Aerospace Sciences Meeting, Reno, NV, January 2004.
 • Goldberg, U., “Turbulence Closure with a Topography-Parameter-FreeSingle Equation Model,” IJCFD, 17, No. 1, pp. 27-38, 2003.
 • P. Batten, U. Goldberg and S. Chakravarthy “LNS – An Approach Towards Embedded LES,” AIAA Paper No. 2002-0427, 40th Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno/NV, 2002.
 • Goldberg, U., Batten, P., Palaniswamy, S., Chakravarthy, S. and Peroomian, O., “Hypersonic Flow Predictions Using Linear and Nonlinear Turbulence Closures,” AIAA J. of Aircraft 37 No. 4, pp. 671-675, 2000.
 • Goldberg, U., “Hypersonic Flow Heat Transfer Prediction Using Single Equation Turbulence Models,”ASME J. Heat Transfer 123 No. 1, pp. 65-69, 2001.
 • Goldberg, U. and Batten, P., “Heat Transfer Predictions Using a Dual-Dissipation k-epsilon Turbulence Closure,” AIAA J. of Thermophysics and Heat Transfer 15 No. 2, pp. 197-204, 2001.
 • Palaniswamy, S., Goldberg, U., Peroomian, O. and Chakravarthy, S., “Predictions of Axial and Transverse Injection into Supersonic Flow,” Flow, Turbulence and Combustion 66 No. 1, pp. 37-55, 2001.
 • P. Batten, U.C. Goldberg, S. Palaniswamy and S.R. Chakravarthy “Hybrid RANS/LES : Spatial-Resolution and Energy-Transfer Issues,” TSFP2, Stockholm, 2001.
 • P. Batten, U.C. Goldberg, S.R. Chakravarthy, T.J. Craft and M.A. Leschziner “Afterbody Boattail- and Plume-Flow Modeling using Anisotropy-Resolving Turbulence Closures,” AIAA Paper No. 01-3977, 37th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit, Salt Lake City, Utah 2001.
 • P. Batten, T. Bose, S. Chakravarthy, S. Palaniswamy, U. Goldberg and O. Peroomian “Effect of Stagger Angle on Convective Heat Transfer Inside Rotating Tubes,” AIAA Paper No. 01-3755, 37th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit, Salt Lake City, Utah 2001.
 • T.K. Bose “A CFD Study of Hypersonic Weakly-Ionized Argon Plasma Flow,” AIAA Paper No. 01-3021, 35th AIAA Thermophysics Conference, Anaheim, California, 2001.
 • S. Chakravarthy, T. Bose, P. Batten, S. Palaniswamy, U. Goldberg and O. Peroomian “Convective Heat Transfer Inside Rotating Tubes,” AIAA Paper No. 00-3356, 36th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit, Huntsville, Alabama 2000.
 • T. K. Bose “A Van-der-Walls Approach for Nozzle Flow of Weakly Ionized Gases,” 38th Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno/NV, AIAA-2000-0216, 2000.
 • P. Batten, U. Goldberg and S. Chakravarthy “Sub-grid Turbulence Modeling for Unsteady Flow with Acoustic Resonance,” AIAA Paper No. 00-0473, Reno 2000.
 • T. K. Bose, S. Chakravarthy, U. Goldberg, S. Palaniswamy and O. Peroomian “CFD Analysis of Turbine Rotating Shafts and Disks,” 35th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit, Los Angeles/CA, AIAA-99-2523, June 1999.
 • T. K. Bose “Thermodynamic Analysis of Magnetogasdynamic Accelerator for Hypersonic Tunnels,” 37th Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno/NV, AIAA-99-0890, Jan 1999.
 • U. Goldberg and O. Peroomian “Hypersonic Flow Heat Transfer Prediction with Wall-Distance-Free Turbulence Models,” Computational Methods and Experimental Measurements IX, pages 261-270, G.M. Carlomagno and C.A. Brebbia (Eds.), WIT Press, 1999.
 • P. Batten, M. A. Leschziner and T. J. Craft “Reynolds-Stress-Modeling of Afterbody Flows,” TSFP1, Santa Barbara, September 1999.
 • U. C. Goldberg and S. Palaniswamy “The k-e-f_mu Turbulence Closure Model,” Computer Meth. Appl. Mech. & Engrg., 179/1-2, pages 145-156, 1999.
 • U. Goldberg, O. Peroomian, and S. Chakravarthy “Application of k-e-R Turbulence Model to Wall-bounded Compressive Flows,” AIAA Paper No. 98-0323, Reno 1998.
 • S. Chakravarthy and S. Palaniswamy and U. Goldberg and O. Peroomian and B. Sekar “A Unified-grid Approach for Propulsion Applications,” 34th AIAA/ASME/ SAE/ASEE Joint Propulsion Conference, Cleveland, July 1998.
 • U. Goldberg, O. Peroomian, and S. Chakravarthy “A Wall-Distance-Free k-e Model With Enhanced Near-wall Treatment,” ASME J. Fluids Engrg., volume 120, pages 457-462, September 1998.
 • O. Peroomian, S. Chakravarthy, Sampath Palaniswamy, and U. Goldberg “Convergence Acceleration for Unified-Grid Formulation using Preconditioned Implicit Relaxation,” AIAA Paper No. 98-0116, Reno 1998.
 • U. Goldberg, O. Peroomian, and S. Chakravarthy and B. Sekar “Validation of CFD++ Code Capability for Supersonic Combuster Flowfields,” AIAA Paper No. 97-3271, Seattle 1997.
 • O. Peroomian and S. Chakravarthy “A ‘Grid-Transparent’ Methodology for CFD,” AIAA Paper No. 97-0724, Reno 1997.
 • S. Chakravarthy, U. Goldberg, O. Peroomian and B. Sekar “Some Algorithmic Issues in Viscous Flows Explored using a Unified-Grid CFD Methodology,” 13th AIAA CFD Conference, Snowmass, June 1997.
 • S. Chakravarthy, O. Peroomian and B. Sekar “Some Internal Flow Applications of a Unified-Grid CFD Methodology,” AIAA Paper No. 96-2024, Florida 1996.