İçeriğe geç

ICSM++

ICSM++, farklı alanlarda çalışan mühendis ve bilim insanlarına yeni ve çok disiplinli bir analiz ve tasarım yeteneği sunmaktadır. ICSM++; akış, akustik, yapısal mekanik ve ısı transferi problemlerini içeren çoklu fizik simülasyonlarını ICFD++, ICAA++ ve IMIME yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde modellemek amacıyla geliştirilen, sonlu eleman tabanlı bir yazılım paketidir. ICSM++, Metacomp’un tüm bileşenleri arasında benzeri görülmemiş düzeyde bir etkileşim ile çalışarak akışkan-yapı etkileşimi modelleme kabiliyetini ortaya koyuyor. ICSM++, IMIME’da oluşturulan ‘mesh’i içe aktarabilmesinin yanı sıra, ticari sonlu eleman çözücülerinin birçoğundan mesh ve sonlu eleman modeli içe aktarabilmektedir. Ayrıca sahip olduğu kullanıcı arayüzü, ele alınan problemi hızlı ve verimli bir biçimde modellemek ve çözmek için kullanılabilir.

 • Metacomp’un Hesaplamalı Yapısal Mekaniği (CSM) ve dinamik yazılım paketi
 • Sonlu eleman tabanlı
 • Çoklu fizik simülasyonlarını gerçekleştirmek için ICFD++ ile sorunsuz çalışmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
 • Kullanıcıyı simülasyon kurulumunda akıllıca yönlendiren Gelişmiş Kullanıcı Arayüzü
 • ICSM++, akışkan-yapı etkileşimlerini (FSI) modellemede yapısal ve akış çözücülerini kusursuz bir şekilde birleştirir.
 • Kolay ve tutarlı bir kullanıcı deneyimi ile kullanışlı bir FSI kurulum sürecini mümkün kılar.
 • Akışkan ve yapısal çözücüleri ve bunların bağlantı algoritmalarını müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlamada kontrol ve esneklik sağlar.

ICSM++ ticari sonlu eleman çözücülerinin birçoğundan mesh ve sonlu eleman modeli içe aktarabilmektedir. Ayrıca sahip olduğu kullanıcı arayüzü, ele alınan problemi hızlı ve verimli bir biçimde modellemek ve çözmek için kullanılabilir.

Fizik

 • Geometrik doğrusal / doğrusal olmayan analizler
 • Yapısal (termal gerilmeli veya termal gerilmesiz) analiz
 • Isıl analiz
 • Daimi ya da daimi olmayan analiz
 • Dahili doğrusal malzeme modelleri (izotropik, ortotropik, anizotropik)

Desteklenen Eleman Türleri

 • 2B: Katılar ve kabuklar.
 • 3B: Katılar, kabuklar, membran, eğilmez katı, kiriş, kafes yapıları.

Aşağıdaki eleman tipleri için CSM++ içinde mesh oluşturulabilir:

 • 1B: Eğri boyunca (doğrusal veya parabolik çizgi elemanları)
 • 2B ve 3B: Doğrusal ve parabolik

Modelleme özellikleri ve çözüm prosedürleri

 • Tekli / çoklu nokta kısıtlamaları
 • Eş dönel prosedürleri
 • Büyük genel hareket (dönme / çırpma)
 • [K] {x} = {f} çözümü.
 • Doğrudan çözücü ve yinelemeli çözücü
 • Özdeğerler ve özvektörler
 • Doğrusal, doğrusal olmayan, daimi, daimi olmayan

CAD ve CAE Yazılımları İçin Girdi / Çıktı Seçenekleri

 • 3B Sistemler / STL Dosyası
 • SDRC / IDEAS Evrensel Dosyası
 • ABAQUS Girdi ve Çıktı Dosyaları
 • ANSYS Girdi ve Sonuç Dosyaları
 • CGNS Veritabanı
 • LSTC / LS-DYNA Girdi ve Durum Dosyaları
 • NASTRAN Toplu Veri ve OUTPUT2 Dosyaları

Kullanıcı Arayüzü

 • Problemi tanımlamak kolaydır.
 • Deformasyonları, mod şekillerini görselleştirme
 • Sonuçlardan kolayca animasyon oluşturma
 • Karmaşık FSI simülasyonlarında bile problemi kolayca tanımlama

Ayrıca,

Ağ dönüşümü

CFD ve Yapısal Analiz arasında bilgi transfer yeteneği

Çırpınma hesaplamaları

Döndürme/çırpma gibi büyük genel hareketler

Büyük problemler için paralel ağ geçişi

ICFD++ ile soket iletişimi

Akışkan – Yapı Etkileşiminin modellenmesine izin veren ICSM++’da çok disiplinli problemleri çözmek kolaydır. Atalet yükleri, harici gövde kuvvetleri veya dış aerodinamik kuvvetler tarafından oluşturulan yükler, gövdenin hareketini ve/veya deformasyonunu belirlemek için ICSM++ kullanılarak birleştirilebilir. Hem iç yapı hem de dış akış alanı için mesh oluşturulur. ICSM++ ve ICFD++, harici aerodinamik kuvvetlerin neden olduğu nihai deformasyonun hesaplamasında birlikte çalışabilir. Yapısal mekanik mesh’i ile CFD mesh’i arasındaki iletişim MetaFSI tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.

ICSM++ yardımıyla modelleyebileceğiniz problemlerin bazılarını örneklerde görebilirsiniz.

Aero-Termal FSI

Zamana bağlı & doğrusal olmayan FSI

ICSM++’dan OpenFSI arayüzüne dönüşüm

Aerodinamik yüklerin kanat kapısı deformasyonu

Ses üstü kama