SIMCAT

Dizel motorlarda egzoz son işlemi emisyon mevzuatı ile cazip çözümlerin buluşmasını sağlıyor gibi görünmektedir.Fakat etkili bir biçimde çalışan, egzoz son işlemi tasarlamak biraz karmaşık bir iştir. SIMCAT dizel emisyon sistemlerinin temizleyicilerinin geliştirilmesi için tamamlanmış uygun maliyetli bir çözüm programıdır. SIMCAT eksiksiz sanal geliştirme sağlayan doğruluğu yüksek bir dizi simülasyon modelleri içerir. SIMCAT sistemi malzemeye ve onun kullanıcılarına  zaman ve para tasarrufu sağlamaya yönelik özelleştirilmiş bir elemandır.

Sanal Egzoz Hattı 

SIMCAT dizel egzoz son işlemini hızlandırıcı modeller içermektedir.Bu modeller;

  • Dizel oksitleyici hızlandırıcı model (DOC: Diesel Oxidation Catalyst model
  • Dizel parçacık filtreleyici model (DPF: Diesel Particle Filter model)
  • Seçimli katalitik indirgeme modeli (SCR Selective Catalytic Reduction model)
  • Amonyak oksitleyen hızlandırıcı model(AMOX Ammoniac Oxidation Catalyst model)

Bu modeller sanal egzoz hattı içinde, bütün dizel motor egzoz son işleminin modellenmesini sağlar.Tek durak noktası çözümü ,egzoz son işlemi için yapılması gereken geliştirme,kalibre ve test aşamalarının azaltılmasını sağlar.Buna ek olarak SIMCAT etkili emisyon kontrolü sağlayan, daimi ve dinamik davranış gösteren ,gerçekçi hızlandırıcı simülasyon sistemi ile süreci kolaylaştırır.

Model Kalibrasyon Araçları

Model ve gerçek katalizörlerin sonuçları arasındaki uygunluğu sağlamak için, modeller daha önceden saptanmış test verileri kullanılarak kalibre edilmiştir. Bu özelleştirilmiş otomatik araç, modellerin kalibre edilmesi ve uygunluğu için yapılandırılmış bir süreç sağlar. SIMCAT egzoz son işlemci model kitaplığı DOC, DPF, SCR and SCO katalizörleri için fiziksel tek boyutlu modeller içerir. Fiziksel modelleme kullanımı hızlandırıcı (catalyst) performans haritalarına göre daha hassas ve gerçeğe yakın modeller ile sonuçlanmaktadır.

Avantajları :

  • Gerçek fiziğe dayalı
  • ECU integrasyonu ile daha hızlı
  • Motor test verisi aracılığıyla model kalibrasyonu
  • Gerçek koşullarda altında dayanıklı ve kesin
  • Mali açıdan uygun
  • Bütün son işlem sistemine dayalı eleman özelliği