IK

İnsan Kaynakları Politikamız;


»
 Şirketimize, eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen insanlar kazandırmayı,

» Şirketin en önemli varlığı olan çalışanların hem bireysel hem de mesleki anlamda kendilerini geliştirebilmeleri için huzurlu ve profesyonel bir çalışma ortamı yaratmayı,

» Çalışanların yeteneklerinden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamayı,

» Personelimize sürekli yatırım yaparak, çalışan memnuniyetini en üst noktaya çıkarmayı,

» Personelin, nitelik ve performansları doğrultusunda kariyer yapmalarına olanak sağlamayı,

» Gereksinim duyulan kadro için, öncelikle kariyer planlaması doğrultusunda şirket bünyesindeki çalışanları araştırmayı,

» Personelin ücret sistemi ve sosyal haklar açısından mevcut imkanlar çerçevesinde en iyi şekilde tatmin edilmesini sağlayarak, performansa dayalı adil bir ücret politikası uygulamayı hedeflemektedir.

Vizyonumuz

Yaratıcılık ve yenilikçiliği destekleyerek verimli ve mutlu çalışanlar yaratmak…

Misyonumuz

Şirket performansını artırma hedefimiz doğrultusunda;

• Her bir çalışanın sürekli gelişimine destek olmak,

• İş süreçlerini kolaylaştıran ve zenginleştiren entegre insan kaynakları

sistemlerini oluşturup, mevcut sistemleri daha verimli hale getirerek insana yatırımın geri dönüşünü sağlamak,

• Çalışan motivasyonunu artırarak sonuç ve performans odaklı ekiplere sahip olmaktır.