Delft-Tyre

Lastik hareket modellemesinde bütün sorulara tek çözüm.

  • Bütün çeşitleri bulunduran lastik modellemesi
  • Maliyet Etkin
  • Benzersiz “Magic” formül

Lastik karmaşık ve anlaşılması zor olan bir parça olmasının yanı sıra hangi araç olursa olsun yönlendirmede benzersiz bir etkiye sahiptir. Lastik performansı belirlemek zordur fakat otomotiv sektöründe gerekliliği göz ardı edilemez. Bu yüzden simülasyonlar, tasarım ve test uygulamalarının gittikçe daha çok önem kazanan bir parçası olmaktadır.

TNO Şirketi’ nin Delft Tyre ürünü lastik davranışlarını modelleme ve değerlendirme süreçlerinde otomotiv marketi için ideal çözümleri sunmaktadır. Delft-Tyre yazılımı araç dinamiği alanında türlü projelerden elde edilmiş deneyimlerin ve bilgi birikiminin geniş bir perspektifte uygulamaya dökülmesi ile ortaya çıkmış bir yazılımdır. Araç lastiklerinin yapısını açıklamada Prof. Pacejka’ nın ‘Sihili Formülü’ ‘nü referans alan Delft Tyre, lastiğin basit sürekli durum F&M özelliklerinden karmaşık yüksek frekans lastik dinamiklerine kadar kullanıcılarına geniş bir aralıkta hizmet sunmaktadır. Delft-Tyre ürünleri mühendisler için lastik-yol davranışlarıyla ilgili yüksek seviye deneyim ve bilgi gerektirmeksizin kullanılabilen, hassas ve hızlı araç lastiği modelleme araçlarına sahip bir yazılımdır.

Araç dinamiği simüle edilirken simülasyon ortamı için en iyi şekilde modellenmiş lastiklerin kullanılması mühendisler için çok büyük önem taşır. Delft-Tyre kullanıcılarına çeşitli simülasyon ortamlarında kullanılmak üzere 2 farklı yarı deneysel model seçeneği sunar.

MF-Tyre

  • Bunlardan ilki ‘Pacejka Sihirli Formülü’ ’nün standart uygulamalarından olan MF-Tyre’ dır. Mühendisler Mf-Tyre’ ın sunduğu doğrulanmış sürekli hal simülasyonları ve 8 Hz’ e kadar değişken davranış simülasyonları ile prototiplendirme analizleri için ideal araç lastiği modelleri oluşturabilirler. Program içerisinde viraj alma , fren gibi bir çok durumun hassas bir şekilde tanımlanmıştır. MF-Tyre’ ın güçlü extrapolasyon özelliği ölçüm koşullarının ötesindeki simülasyon koşulları için uygun modellerin oluşturulmasına imkan verir.

MF-Swift

  • MF-Swift ise MF-Tyre yazılımının yüksek frekans (100Hz) eklentisidir. MF-Swift yazımında MF-Tyre’ yazılımının lastik-yol kontak kuvveti simülasyonu ve moment simülasyonuna 3D engel kaplama (obstacle enveloping) ve lastik kayış dinamiği özellikleri eklenmiştir. Mf-Swift’ in tipik kullanım alanları araç konfor analizleri, süspansiyon titreşim analizleri, ABP veya ESP gibi araç kontrol sistemlerini geliştirme ve eğri yollar için stabilite analizleridir.

Hem MF-Tyre hem de MF-Swift sayısız deney ve ölçüm ışığında geliştirilmiş ve doğrulanmıştır.

Eğer lastik modeli parametrelerini tanımlayacak uygun bilgiye sahip değilseniz ham ölçüm verileri ile başa çıkmak zor olabilir. Bunun için TNO Delft-Tyre MF-Tool modülünü geliştirmiştir.

MF-Tool TYDEX dosyalarını kullanıcının tanımladığı veri setlerine dönüştürmekle kalmaz, ayrıca kullanıcılarına veri setlerini görselleştirme ve düzenleme/optimize etme imkanı sunar. MF-Tool kullanıcılarına şişkinlik basıncı, sürtünme seviyesi, viraj direngenliği gibi değişen lastik parametrelerinin yarattığı etkiler üzerinde çalışma imkanı sunar. Ayrıca elde edilen ölçüm verilerinin ötesinde lastik modeli parametrelerinin hesaplanmasını sağlayabilir.

Esnek Lastik Özellikleri Dosya Yöneticisi sayesinde lastik model parametreleri ile MF-Tool ve herhangi bir simülasyon yazılımı arasında iletişim efektif bir şekilde gerçekleştirilebilir.

MF-Tool yazılımının bir parçası olan MF-Tool Swift yazılımı ise TNO’un test verilerinin ihtiyaç duyulan veri setlerini verecek şekilde işlenmelerini sağlamak amacıyla geliştirdiği kullanıcı dostu bir yazılımdır. MF-Tool Swift özellikle MF-Swift ile oluşturulmuş lastik modellerinde kullanılmak üzere tasarlanmış veri setlerinin elde edilmesini sağlamaktadır. MF-Tool Swift yazılımı MF-Swift modelleri üzerinde çalışırken MF-Tool’ a nazaran hem daha az girdi verisi hem de lastik hakkında az bilgi gerektirmektedir.