CAA++

Gürültü analizi için maliyet düşürücü çözüm .

CAA++  Aeroakustik problemler için araçlar sunan bir yazılım platformudur. Diğer Metacomp yazılımına entegre  olabilmesi sayesinde akışkan içinde ses dalgaları şeklinde aktarılan  gürültüyü simüle edebilmektedir.

CAA++  Nedir?

CFD++, diğer ticari yazılımlar gibi , aeroakustik  fenomen  hakkında LES ve Hibrid RANS/LES kullanarak direkt tahmin yapabilmektedir. Yinede bu yöntemler  duvara yakın bölgelerdeki akışlar,  yada yüksek frekansta saçılan akustik dalgaların analizinde zaman ve  donanım kullanımıı nedeniyle pahalı metotlardır.

Bu nedenle CAA++ bu tarz problemlerin çözümü için hızlı ve ekonomik analitik metotlar barındırmaktadır.

Bu  araçlar şunları içermektedir

  • Uzak-alan gürültü için zaman  ve frekans domain çözümlerie
  • Non-Linear Akustik Çözücü

Akışkanlar yada sıkıştırılabilir akışkanlar  sıkıştırma  veya seyrelme sırasında gürültü emisyonu meydana getirirler. Gürültünün ana kaynakları  hareketli yüzeyler veya diyaframlardır bu bölgelerde basınç bölgesinde oluşan dalgalanmalar ve vortexler gürültünün temel kaynağıdır. İnsan kulağının duyabildiği sesler düşük enerji seviyelerinde olmalarına rağmen  uzun mesafeleri katedebilmektedirler. Gürültü fenomenini klasik zamana bağlı CFD metotları ile simüle etmek ise pratik olmayıp hatta zaman zaman imkansızdır.

CAA++ ailesi  bilgisayar destekli aeroakustik simülasyonunda birçok yeni  ve gelişmiş ürüne sahiptir. CAA++  kullanıcılara gürültünün azaltılması ve tahmini konularında kişisel ve maliyet düşürücü çözümler sunabilmektedir. En kolay metod ise klasik zamandan bağımsız akışta Reynolds-Ortalama Navier Stokes çözümünden bir miktar daha fazla uğraşı gerektirmektedir. Gerçeklenebilir türbülans modeli ise aeroakustik simülasyon için gerekli bilgileri üretir ve çözücüye aktarır.

CAA++  araçları kullanıldığında kullanıcı gürültü kaynaklarını ve güçlerini gözlemleyebildiği gibi farklı konfiğürasyonlarıda karşılaştırabimektedir. Analitik metotlar se belirlenmiiş kaynaklar için akustik yayılmayı az sayıdaki prob için tüm spektrumda hızlı şekilde simüle edebilmektedir. Gürültü problemlerinde meydana gelen katı bloklaması, yansıma, kırılma gibi fiziksel durumlarıda CAA+ ile modellenebilmektedir. Ayrıca  yayılma denklemleri kullanan NLAS akustik çözücüsü akustik-dalga aktarımını nümerik olarak modelleyebilmektedir. NLAS çözücüsü türbülans kaynaklı gürültüyü hızlı şekilde öngörebildiği gibi rezonans kaynaklı gürültüyüde simüle edebilmektedir.