permas

– Statik Analizler : Lineer Statik, Kontak Analizleri, Genişletilmiş Kontak Analizleri, Kontak Nokta Optimizasyonu, Punto Kaynak Modelleme, Nonlineer Statik, Nonlineer Mazleme Modelleme, Burkulma Analizleri, Kompozit Modelleme

– Dinamik Analizler : Özdeğer Problemleri, Doğal Frekans VE Modal Analizleri, Genişletilmiş Mod Analizleri, Frekansa/Zamana Bağlı Cevap Analizleri, Yapı-Akışkan Etkileşimli Akustik Analizleri

– Isı Transferi: Sıcaklık Dağılım Analizleri, Nonlineer Isı Transferi, İletim ve Işınım Modelleme

– Optimizasyon: Tasarım Optimizasyonu, Topoloji ve Şekil Optimizasyonu

– Sistem Güvenirlilik Analizleri

– Elektromangetik Alan Statik ve Dinamik Modelleme

Detaylı Bilgi İçin

cfdpp

CFD++, ileri düzey nümerik ayrıklaştırma ve çözüm sistemi içerisinde tümleşik eleman modelleme, tümleşik fizik ve tümleşik hesaplama metodolojisi tabanlı genel amaçlı ileri düzey hesaplamalı akışkanlar dinamiği yazılımıdır.

 Tümleşik Fizik

  • Sıkıştırılabilir akış (tüm Mach sayısı aralığında)
  • Sıkıştırılamaz akış
  • Tek fazlı ve/veya çok fazlı akış
  • Reaksiyon akış
  • Daimi ve zamana bağlı akış,
  • Dönen hacim  (pompa, impeler, türbin, kompressör v.b)
  • Birleşik ısı transfer analizi
  • Gözenekli yapı
  • Overset Grid ve Non-aligned Grid modelleme

Detaylı Bilgi İçin

EnSight Lite

EnSight CFD

EnSight Standart

EnSight Gold

EnSight DR

Simülasyonlarınız son işlem ve görselleştirme işlemlerinde(post-processing) görmeniz ve incelemeniz gereken herşeyi bugüne kadar görebildiniz mi? Eğer hayır ise, Ensight tam sizin aradığınız bir son işlem ve görselleştirme (post-processor) yazılımı. Dünya’da her çeşit görselleştirme ve son işlem işlemleri için en çok araç çesitliliğine sahip olan Ensight,   bugüne kadar geçmişte diğer yazılımlar ile yapamadığınız bir çok farklı gösterime ve simülasyonlarınızı daha farklı değerlendirmenize imkan sunacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

.

 madymo

MADYMO yolcu güvenliği tasarımlarının optimizasyonu ve analizleri için Dünya çapında kullanılan standart haline gelmiş bir yazılımdır.

MADYMO kullanılarak, araştırmacılar ve mühendisler araç güvenlik sistemlerinin tasarımını geliştirme sürecinin erken dönemlerinde güvelik sistemlerini analiz edebilir ve optimizasyonunu sağlayabilir.

MADYMO’nun gelişmiş manken ve insan modelleri ile çarpışma simülasyonlarınızı gerçek koşullara ve testlere uygun şekilde en yüksek kesinlik ile gerçekleştirebilirsiniz.

Detaylı Bilgi İçin